A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TRƯỜNG MẦM NON MỸ THÁI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌP PHỤ HUYNH TOÀN TRƯỜNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2020-2021

Chiều hôm qua vào hồi 14 giờ 30 phút, ngày  20 tháng 9 năm 2020 tại Sảnh mái tre lớn ngoài sân trường mầm non Mỹ Thái đã diễn ra Hội nghị họp phụ huynh học sinh toàn trường đầu năm học 2020-2021.

Thực hiện Công văn số 1044/SGDĐT-CTTT ngày 11/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức họp cha mẹ học sinh đầu năm học 2020- 2021, thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Lạng Giang, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, chiều  hôm qua vào hồi 14h00 Trường MN, Mỹ Thái tổ chức họp toàn thể phụ huynh học sinh năm học 2020-2021

-Thành phần triệu tập gồm có Hiệu trưởng, CBGV NV và hơn 600 phụ huynh học sinh nhà trường đã về dự họp đông đủ. Do có 02 điểm trường nên hiệu trưởng nhà trường đã tổ chức họp triển khai nội dung trực tiếp với phụ huynh học sinh khu chính  và họp trực tuyến với phụ huynh học sinh khu điểm trường lẻ.

Đồng chí Tạ Thị Huế Bí thư chi bộ, Hiệu trường nhà trường chủ trì hội nghị triển khai phần họp chung với lần lượt các nội dung như sau:

 I.PHỔ BIẾN KẾT QUẢ NĂM HỌC 2019-2020; PHƯƠNG HƯỚNG 2020-2021

         1. Kết quả thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020:

          Trong năm học 2019- 2020 Được sự quan tâm cảu các cấp ủy đảng chính quyền địa phương, cơ quan ngành dọc, đặc biệt sự ủng hộ và phối kết hợp của các bậc phụ huynh với sự cố gắng của cô và trò,  Trường MN MT đã thực hiện mọi xuất sắc mọi nhiệm vụ.  

Tập thể:  Chi bộ đạt TSVM tiêu biểu; Nhà trường là năm thứ 3 liên tiếp nhà trường đứng vị trí số 1/23 trường MN trong toàn huyện, năm thứ 3 được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua- lá cờ đầu dẫn đầu bậc học; Là năm thứ 6 liên tiếp nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhà trường được Bộ GD tặng Bằng khen và Công đoàn được Tổng Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen đơn vị điển hình tiên tiến 5 năm chu kỳ năm 2015-2020.

Cá nhân: 100% các cháu học sinh đạt bé ngoan, trong đó có 55% học sinh được khen; nhiều cá nhân Giáo viên được nhận nhiều thành tích tiêu biểu như 32 đồng chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 05 đồng chí đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở, 01 GV đề nghị công nhận DH CSTĐ Tỉnh; đồng chí Hiệu trưởng được HĐ thi đua khen thưởng tỉnh xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 01 đoàn viên Công đoàn được nhận bằng khen của liên đoàn lao động tỉnh và 01 đoàn viên CĐ được nhận Giấy khen của Công đoàn Giáo dục tỉnh bắc Giang khen thưởng cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020”

2.Mục tiêu và nhiệm vụ chính năm học 2020-2021 của nhà trường

 *Huy động trên 600  học sinh  đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch.

Duy trì 2 nhóm trẻ ĐL TT: Hoa Hướng Dương ở Chi Lễ và MN Ban Mai ở gần nhà văn hóa Cầu Ngoài.

 *Đội ngũ giáo viên:

- Tham mưu bổ sung GV để tăng tỷ lệ giáo viên/ lớp; Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn giáo viên, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tình yêu thương và trách nhiệm bảo vệ trẻ; nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cẩu chăm sóc giáo dục trẻ, khuyến khích giáo viên tự học tự bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt.

Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ 

- Xây dựng chế độ ăn cân đối, đa dạng, hợp lý, đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng, sử dụng phần mềm trong việc xây dựng thực đơn, khẩu phần ăn cho trẻ.

 - Đảm bảo 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm; Thực hiện cân đo theo dõi  sức khỏe cho trẻ 100 % trẻ ra lớp bằng biểu đồ phát triển. Trẻ phát triển bình thường về cân nặng trên 98%; PT BT về chiều cao trên 97%.

        *Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục trẻ qua thực hiện hiệu quả chương trình chăm sóc giáo dục mầm non.

       Chỉ đạo thực hiện tốt chương trình GD do Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo TT 28.

 Thực hiện công khai chương trình dạy trẻ trên bảng tuyên truyền … để phụ huynh quan tâm cùng phối hợp giáo dục ôn luyện cho trẻ đảm bảo trẻ phát triển tốt về Nhận thức, ngôn ngữ, thể chất, thẩm mỹ, TC QHXH

Quan tâm đến rèn kỹ năng sống: lễ giáo, ATGT vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và giáo dục dinh dưỡng cho trẻ.

Thực hiện tốt nhiệm vụ đánh giá sự phát triển của trẻ theo từng chủ đề học, theo phiếu đánh giá chuẩn PT cho trẻ các độ tuổi, phấn đấu có 97,5% HS đạt 100% ND đánh giá.

 *Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học:

 - Đảm bảo 21/21 lớp học có đủ đồ đựng học liệu đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học.  Rà soát, bổ sung tài liệu, học liệu, đồ dùng, đồ chơi, phần mềm hỗ trợ công tác quản lý chăm sóc giáo dục trẻ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả phù hợp với thực tiễn.  Phát động phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi có hiệu quả, đảm bảo an toàn khi sử dụng.

*Công tác phối kết hợp 3 môi trường giáo dục đặc biệt là phối hợp với ban đại diện phụ huynh học sinh của trường, lớp

Tuyên truyền và phối hợp để Hội cha mẹ học sinh bám sát thực hiện hoạt động theo tinh thần Thông tư số 55/2011 –BGD ngày 22/11/2011 ban hành Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh; Nhà trường Xây dựng quy chế phối hợp trong đó nêu rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân. Thường xuyên phối hợp trao đổi cùng phản hồi lại những ý kiến tích cực để cùng nhau phát huy đồng thời đóng góp ý kiến cần rút kinh nghiệm để khắc phục tồn tại nếu có.

Mời thành phần phụ huynh trường, lớp tham gia vào tổ kiểm tra giám sát việc thực hiện cac nhiệm vụ về chăm sóc, giáo dục đặc biệt là công tác bán trú tại trường.

*Thi đua:  Tiếp tục phấn đấu trường đứng vị trí tốp đầu; Đạt DH TT LĐ XS

II. TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN CÁC NỘI DUNG CẦN THIẾT ĐỂ PHỐI HỢP THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ NĂM HỌC.

1. Thông qua Nội quy nhà trường.

2.Nêu lên những thuận lợi khó khăn trong việc thực hiện phối hợp với phụ huynh về GD kỹ năng sống, GS lễ giáo.

3.Thực hiện quản lý học sinh về giờ giấc ăn ngủ, nghỉ của trẻ ở trường cũng như ở gia đình đặc biệt quan tâm đến việc sử dụng hiệu quả sử dụng, khai thác internet, mạng xã hội... đối với trẻ mầm non hạn chế mức thấp nhất cho trẻ xem điện thoại và ti vi vì như vậy sẽ ảnh hướng rất lớn đến quá trình phát triển tâm lý của trẻ. ở trong trường nhà trường chỉ đạo GV sử dụng ti vi khi học bài vào nội dung thích hợp hoặc giờ âm nhạc, HĐ vui chơi ko được lạm dụng.

4.Phổ biến quán triệt về thực hiện ATGT và Phòng chống dịch bệnh

Phổ biến đến cha mẹ học sinh những quy định của nhà trường về công tác phòng, chống các loại dịch bệnh, đặc biệt là phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con em khi học tập, rèn luyện tại trường

PHHS phối hợp cùng nhà trường thực hiện tốt ATGT  thực hiện tốt việc đưa đon con em đến trường và xếp để xa đúng quy định tai cổng trường...

5.Tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh thực hiện đúng những quy định về Luật Trẻ em trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ và giáo dục con em; thực hiện phòng chống tai nạn thương tích nhằm đảm bảo an toàn về thể chất tinh thần cho trẻ.

6.Giới thiệu Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học

Để thực hiện tốt văn hóa công sở, nhà trường đã xây dựng bộ QT VH UX trong nhà trường, với Bộ QT này được áp dụng với từng đối tượng như QT cho CBQL, đối tượng là GV, NV, Đối với phụ huynh và các cháu học sịnh cụ thể.

III.PHỔ BIẾN QUÁN TRIỆT VỀ VB MỚI VỀ CÁC KHOẢN THU TRONG TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

1.Triển khai thực hiện nội dung các văn bản chỉ đạo hướng dẫn về các khoản thu chi

Thực hiện NQ số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu học phí, mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

 Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang “Quyết định Ban hành Quy định cơ chế thu, quản lý và sử dụng các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”;

Công văn số 3/HD-SGDĐT ngày 4/9/2020  của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang “Hướng dẫn Thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”;

 Công văn số 1883/UBND-GD&ĐT V/v thu, quản lý và sử dụng các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục năm học 2020-2021 của UBND huyện Lạng Giang ngày 18/9/2020.

Công văn  số 511/GD&ĐT V/v Hướng dẫn thực hiện các khoản thu năm học 2020-2021 của Phòng GD&ĐT Lạng Giang.

Trong quá trình triển khai các văn bản đồng chí chủ tọa đã nhấn mạnh những điểm mới về quy định các khoản thu đã được HĐND tình xem xét và đưa vào Nghị quyết HĐND để các cấp nghiên cứu tổ chức thực hiện đảm bảo đúng đủ theo quy định, các cơ sở GD sẽ có căn cứ để xây dựng mức thu không được thu vượt mức trần và ko đặt ra khoản thu ngoài các danh mục quy định tại NQ số 10/2020.

         2.Thông qua Dự kiến các khoản thu năm học 2020-2021

Căn cứ vào biên bản họp bàn của thống nhất các khoản thu của Hội đồng nhà trường và Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh tại hội nghị họp trước khi tổ chức họp phụ huynh học sinh toàn trường đồng chí chủ tọa đã thông qua bảng dự kiến các khoản thu và chi năm học 2020-2021, trong phần này đồng chí nhấn mạnh các nội dung và mức thu đã bảm sát vào NQ 10/2020 và các van bản hướng dẫn của các cấp, nhà trường thực hiện không đặt ra khoản thu ngoài quy định, mức tiền thu bằng hoặc dưới mức tối đa được quy định tại NQ 10/2020- HĐND, định mức chi phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương.

IV.THẢO LUẬN

Đã số phụ huynh các lớp đều có ý kiến nhất trí các nội dung triển khai trong cuộc họp, nhất trí các khoản dự kiến thu mà nhà trường và ban đại diện phụ huynh đã xem xét bàn bạc thống nhất và thông qua trong cuộc họp hôm nay;Phụ huynh mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy những mặt mạnh và khắc phục những tồn tại để ngày càng duy trì và nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

Bên cạnh đó có ý kiến phụ huynh lớp A1 đưa ra đề nghị giờ trả trẻ mùa hè cố gắng muộn hơn để phụ huynh yên tâm công tác- sau khi được đồng chí chủ tọa giải đáp với tinh thần tích cực hợp tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ và đảm bảo đúng luật lao động và quy định về giờ đón trả trẻ theo thời gian biểu của khối lớp, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương… các bậc phụ huynh đã nhất trí và thông qua nội dung và không còn ý kiến khác.

Trước khi kết thúc buổi họp chung đồng chí chủ tọa đã tóm tắt, kết luận nội dung buổi họp và thông qua biện bản cuộc họp, 100% các bậc phụ huynh nhất trí nội dung đã triển khai trong cuộc họp, nhất trí dự kiến các khoản thu năm học 2020-2021

V.KẾT THÚC BUỔI HỌP CHUNG

Các bậc phụ huynh với tinh thần vui tươi phấn khởi sau cuộc họp chung đã trở về lớp tiếp tục với phần họp riêng của lớp và tham ra cho quan điểm vào biểu xin ý kiến phụ huynh về các khoản dự kiến thu năm học 2020-2021.                                                                             

Một số hình ảnh trong cuộc họp

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Tác giả bài viết

 

                                                                                    TTH


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 3
Tháng trước : 360