• Hà Thị Dịu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 3-4 tuổi
  • Điện thoại:
   0979689243
  • Email:
   hieuphuong1313@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ 3-4 tuổi

 • HÀ THỊ GẤM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972328616
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ chuyên môn 5 tuổi

 • Hà Thị Bích Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0967176556
  • Email:
   bichphuongbg556@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ 5 tuổi

 • Nguyễn Thị Phong Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn thanh niên
  • Điện thoại:
   01659190925
  • Email:
   nguyenthiphonglanxuanhuong@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ 4 -5 tuổi

 • Ngô Thị Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Gíao viên
  • Điện thoại:
   0978216928
  • Email:
   ngolam1708@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ chuyên môn

 • Hoàng Hồng Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01668357165
  • Email:
   minhminh171290@gmail.com
 • Nguyễn Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01686917825
  • Email:
   nguyenlien87lg@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ 3-4 tuổi

 • Hoàng Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984268955
  • Email:
   nhunganh130216
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ 3-4 Tuổi

 • Hà Thị Nhạn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985060884
  • Email:
   htnhan.c0mtlg@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ 5 tuổi

Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 7
Tháng trước : 360